Valdin
Solar

Изграждане на фотоволтаични централи
Доставка на оборудване

СЛЪНЦЕТО 
е неизчерпаем
източник 
на безплатна енергия